สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    สายสอบบัญชีที่ 5
    รายงานประจำปี 2565
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 110
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,441,089
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 อัตรากำลัง
 


ข้าราชการ

นางสาวจันทรา นรศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 
 
นางสาวจารียา พูนพิพัฒนพงษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวมลฤดี คนสอน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางกัญจนพร พระยาลอ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
     
     

นางสาวอนุสรา ต้นยวด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวอรอุทัย จันทรเทศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาวภานุรักษ์ พรมมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
     
     
 
พนักงานราชการ
 
 

นางยุพิณ  ราชรองเมือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวดารณี  วุฒิสาร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวรัชฎาภรณ์ นีระพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
     
     

นางสาวจุฑาธัญทิพ กัญจน์กิตติธนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางวลัยพร  ทินาทิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางฉันทนา  ทองไชยะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
     
     

นางสาวกิ่งเกษ  บุญพูน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวนันทิชา เฉียบแหลม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายทรงพล พันธเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
     
     

จ้างเหมาบริการ
 
     

นางสาวนันท์นภัส กัญจน์พิลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรยุทธ์ แสงกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิราภรณ์ ยอดแก้วพิสัย
เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
     

นางกรรณิการ์ ถิ่นนคร
พนักงานรักษาความสะอาด

นายสุรศักดิ์ แสงกล้า
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายศุภชัย เสียงเสนาะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
     

นายวีระภัทร์ กามาพร
พนักงานขับรถยนต์

นายรังสันต์ โยธารักษ์
พนักงานขับรถยนต์

นายเอกสิทธิ์ ศรีอ่อน
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานบริษัท)
     

นายชินวัตร เทียมคำ
เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริม
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
   
     
     

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY