สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
    รายงานประจำปี 2562
Smart Account
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 751
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,546,764
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ข้าราชการ
นางสาวศุภรดา โยธาทัย
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 

นายสุเมธ  พุทธิพรไพศาล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวจารียา พูนพิพัฒนพงษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาวศศิตา นามบุรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
     
     

นางรัชนก  เพ็ชรน้อย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวยุพา นิยะนุช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
     
     
  พนักงานราชการ  

นางยุพิณ  ราชรองเมือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวดารณี  วุฒิสาร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวรัชฎาภรณ์ นีระพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
     

นางสาวจุฑาธัญทิพ กัญจน์กิตติธนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางวลัยพร  ทินาทิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางฉันทนา  ปัตตานี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
     

นางสาวกิ่งเกษ  บุญพูน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายอสนี รุ่งโรจทรัพอนัน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายทรงพล พันธเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
     
     
จ้างเหมาบริการ
     

นางสาวนันท์นภัส กัญจน์พิลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรยุทธ์ แสงกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรพิมล ทิพย์เสถียร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     

นายสุรศักดิ์ แสงกล้า
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางกรรณิการ์ ถิ่นนคร
พนักงานรักษาความสะอาด

นายศุภชัย เสียงเสนาะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
     

นายจิฬายุทธ อุณารักษ์
พนักงานขับรถ

นายศุภวรรษ แสงงาม
พนักงานขับรถ
 
     

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY