สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
    รายงานประจำปี 2562
Smart Account
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 216
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,751,656
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมโครงการกิจกรรมงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563
ณ วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   
(7 กรกฎาคม 2563)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ”ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด19” พร้อมยึดถือแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(4 กรกฎาคม 2563)  
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฯ
ณ เทศบาลตำบลหาดคำ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(2 กรกฎาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(2 กรกฎาคม 2563)  
 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีเปิดงาน”ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ คนไทยยิ้มได้”
ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
(2 กรกฎาคม 2563)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "รอบรู้เรื่องภาษีเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ผ่านระบบ GIN Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(2 กรกฎาคม 2563)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายเข้าร่วมพิธีเปิดงานแหล่งผลิตอาหารชุมชนปลอดภัยต้านภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
เกษตรกรต้นแบบ นายบุญล้วน โพนสงคราม 
บ้านหนองแวงคําภู หมู่ที่ 8 ตำบลวังหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
(1 กรกฎาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 6/2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(29 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ”ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด19” พร้อมยึดถือแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(27 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ณ โรงเรียนบ้านดอนก่อ -โนนสวรรค์ 
ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 
(23 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ณ โรงเรียนบ้านดอนก่อ -โนนสวรรค์ 
ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ”ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด19” พร้อมยึดถือแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(20 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี" ผ่านระบบ GIN Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(19 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ผ่านระบบ Virtual Meeting
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(16 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
(15 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ”ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด19” พร้อมยึดถือแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(13 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีเปิดงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) แหล่งอาหารเพื่อชุมชนพ้นภัยโควิด-19
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ นายสุวพิษ ศรีวงษ์ 
บ้านนาพิพาน หมู่ที่ 4 ตำบลปะโค
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   
(12 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ผ่านระบบ Web Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(12 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดหนองคาย (Chief of Operation) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
​ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
(11 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด 
อ.สังคม จ.หนองคาย 
(10 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมดำเนินรายการวิทยุ ในชื่อรายการ”เพื่อชีวิตเกษตรกร” ทางคลื่น FM 90.5 MHz. สวท.หนองคาย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(10 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมดำเนินรายการวิทยุ ในชื่อรายการ”เพื่อชีวิตเกษตรกร” ทางคลื่น AM. 810 KHz สวท.หนองคาย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(9 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึก พิธีกล่าวคำปฏิญาณ และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ
ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ยามบรมราชกุมารี  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย
(ศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเดิม) อ.เมือง จ.หนองคาย
(9 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดหนองคาย (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2563
​ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
(5 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี” ผ่านระบบ GIN Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(5 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256
ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(5 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ณ ​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
(5 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดหนองคาย(NK Farmer Market) และงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563
ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP จังหวัดหนองคาย  อ.เมือง  จ.หนองคาย
(4 มิถุนายน 2563) 
 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ณ ลานกีฬาบ้านหนองกอมเกาะ
ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย  
(3 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม 
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
(3 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(2 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agri tech and Innovation Center : AIC) ผ่านระบบ Application Zoom
ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.หนองคาย
(1 มิถุนายน 2563) 
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 38

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY